Popi Logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Popi.nl

Popi B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen. Je verleent door het gebruik van het platform toestemming voor de laatste versie van de algemene voorwaarden. Bij vragen over deze algemene voorwaarden neem contact met ons op via: info@popi.nl of nummer +31 (0) 38 20 22 150

Artikel 1 - Algemene bepaling

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op elke overeenkomst van toepassing. 
 2. Wij behouden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn.
 3. Afspraken die afwijken van deze voorwaarden, zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met je overeen zijn gekomen.
 4. Als een deel van de voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, gelden de overige bepalingen van de algemene voorwaarden wel. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die niet niet niet of vernietigbaar is.

De algemene voorwaarden bestaan uit twee delen, het deel van het gebruik van onze software op Popi.nl en het deel van de overeenkomst die tussen koper/adverteerder en verkoper/publisher en Popi B.V. gesloten wordt. Het eerste deel zal ‘Software Overeenkomst’ genoemd worden, waar het tweede deel de naam ‘Publishing Overeenkomst’ zal krijgen. Op beide overeenkomsten is Nederlands rechts van toepassing, juridische geschillen worden bij de rechtbank te Zwolle voorgelegd.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Popi B.V.
Willemskade 19
8011 AD in Zwolle

Telefonisch bereikbaar via: +31 (0) 38 20 22 150
Per mail bereikbaar via: info@popi.nl
KvK-nummer: 82643628
BTW-nummer: NL862549590B01

Software Overeenkomst

 1. Bij het gebruik van Popi.nl gaan de gebruikers akkoord met de bepalingen opgemaakt binnen de Software Overeenkomst. Dit geldt voor de koper/adverteerder en verkoper/publisher. Popi B.V. behoudt het recht tot het wijzigen van de gehele algemene voorwaarden, waaronder de Software Overeenkomst.
 2. Bij het gebruik van Popi.nl ga je akkoord met de nieuwste versie van deze Software Overeenkomst.

Artikel 3 - Product

 1. Door middel van een online platform biedt Popi.nl software aan waar verschillende diensten tegen betaling ingekocht kunnen worden.
 2. Diensten zoals link of artikel plaatsingen op websites, teksten en soortgelijke diensten kunnen door adverteerders worden ingekocht via het platform van Popi.nl en door de publisher geplaatst worden.

Artikel 4 - Beschikbaarheid en Registratie

 1. Popi B.V. zal zijn uiterste best doen om te zorgen dat de website beschikbaar en bereikbaar is.
 2. Popi B.V. kan niet garanderen dat Popi.nl foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Popi B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor geleden schade als de website niet of niet veilig werkt.
 3. Popi B.V. is niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de website.
 4. Popi B.V. zorgt voor een beveiligde aanmelding voor gebruikers. Bij aanmelding bij het platform moeten alle gegevens naar waarheid ingevuld worden.

Artikel 5 - Gebruikersaccount

 1. Voor het gebruik van Popi.nl dient men minimaal 18 jaar te zijn.
 2. Popi.nl accepteert alleen zakelijk gebruikers als adverteerder, en is alleen te gebruiken door particulieren indien zij publisher zijn.
 3. De inlog en accountgegevens moeten afgeschermd worden voor anderen. Het wachtwoord dien je geheim te houden.
 4. Mocht er misbruik van uw account plaatsvinden laat dit zo snel mogelijk weten en wijzig gelijk het wachtwoord.
 5. Popi B.V. behoudt het recht om bij misbruik van het account of misbruik van de wet, het account te verwijderen.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 1. Popi B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
  • Directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van Popi.nl.
  • Direct of indirecte schade die je lijdt door informatie op Popi.nl, ongeacht of deze informatie van ons komt of van derden.
  • Directe of indirecte schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit fouten die buiten de macht van Popi B.V. liggen.
  • Directe of indirecte schade die voortkomt uit wijzigingen in de zoekmachines.
 2. Popi B.V. is ten alle tijden gerechtigd om Popi.nl tijdelijk buiten gebruik te stellen.

Artikel 7 - Gebruiksregels van Popi.nl

 1. Bij het gebruik van Popi.nl mag je de website en de Nederlandse wet niet misbruiken. Hiernaast ga je akkoord dat je de volgende onderdelen niet mag verspreiden:
  • 18+ filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • Ongevraagde reclame (spam);
  • Foute of misleidende informatie;
  • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 2. Bij het niet nakomen van de regels opgesteld in artikel 1, behoudt Popi B.V. het recht om toegang tot het platform te ontzeggen.

Artikel 8 - Intellectueel eigendom

 1. Alle handelsmerkrechten, auteursrechten, databankrechten, databaserecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard voortkomend uit Popi.nl samen met de onderliggende softwarecode, zijn exclusief eigendom van Popi B.V..
 2. Door Popi.nl te gebruiken verklaar je:
  • dat jij de eigenaar van de website bent welke je hebt aangesloten
  • dat jij bevoegd bent om media, content en informatie die je wilt plaatsen, te delen en aan ons in licentie te geven.
  • dat jij Popi B.V. een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en wereldwijde licentie voor het gebruik van alle inhoud, media en content die je op Popi.nl uploadt geeft.
 3. Popi B.V. heeft te allen tijde het recht om informatie te openbaren. Dit voor:
  • Rechtszaken
  • Gerechtelijke bevelen
  • Wet- en regelgeving
  • Nationale veiligheid en volksgezondheid

Publishing Overeenkomst

 1. Bij het gebruik van Popi.nl gaan de gebruikers akkoord met de bepalingen opgemaakt binnen deze algemene voorwaarden. Dit geldt voor de koper/adverteerder en verkoper/publisher. Popi B.V. behoudt het recht tot het wijzigen van de gehele algemene voorwaarden, waaronder de Publishing Overeenkomst.
 2. Bij het gebruik van Popi.nl ga je akkoord met de gehele algemene voorwaarden, waaronder de Publishing Overeenkomst.

Artikel 9 - Overeenkomsten gesloten via Popi.nl

 1. Wanneer er sprake is van een aankoop op Popi.nl spreken we van een samenwerking tussen een publisher/verkoper en een adverteerder/koper. Popi B.V. is zelf geen eigenaar van de websites waarop plaatsingen worden aangeboden.
 2. Alle communicatie dient via Popi.nl te verlopen. Het is dan ook niet toegestaan om telefoonnummers, e-mailadressen of overige communicatiemogelijkheden te delen via Popi.nl. Bij het overtreden van deze communicatie eisen, is Popi B.V. te allen tijde bevoegd een gebruiker te verwijderen.
 3. Na een samenwerking via popi.nl is het gedurende een periode van zes maanden voor beide partijen niet toegestaan om buiten het platform Popi.nl een nieuwe samenwerking aan te gaan. Een samenwerking kan zijn: in geld, in natura en samenwerkingen op het gebied van content.
 4. Als Popi B.V. een dergelijke overtreding constateert, zal het aan de adverteerder/koper en publisher/verkoper een boete opleggen. Deze boete is per direct opeisbaar en zal de hoogte van €450,- (vierhonderdvijftig euro) hebben of, tenzij dat hoger is, 40% van de door de adverteerder met de publisher overeengekomen vergoeding.
 5. Eventuele schade zoals gemiste inkomsten en juridische kosten zullen verhaald worden op de publisher/verkoper.

Artikel 10 - Proces van de overeenkomst

 1. Popi B.V. doet zijn uiterste best om de overeenkomsten zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 2. Een finale akkoord zal door de publisher binnen zeven dagen gegeven moeten worden, wanneer de publisher binnen zeven dagen niet gereageerd heeft, heeft Popi B.V. het recht om een redactionele check te doen en de aangeleverde content goed te keuren.
 3. Popi B.V. heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst af te keuren als de publisher of adverteerder zich niet aan de voorwaarden gehouden heeft welke in deze algemene voorwaarden beschreven staan.

Artikel 11 - Overeenkomst duur

 1. Alle publishing overeenkomsten welke gesloten zijn via Popi.nl kennen rechten en plichten welke in deze algemene voorwaarden beschreven staan.
 2. Bij het publiceren van een content link ook wel een artikel genoemd worden deze minstens voor een periode van twee jaar (2 jaar) geplaatst. Mocht de publisher/verkoper een content link binnen deze periode verwijderen dan behoudt Popi B.V. het recht om de uitbetaalde vergoeding terug te vorderen.
 3. Overige overeenkomsten/producten welke een tijdelijke duur van samenwerking kennen mogen in deze tijdelijke overeenkomst niet verwijderd worden. Hiervoor geldt ook een vordering op de uitbetaalde vergoeding.
 4. Bij het constateren van een verwijderde samenwerking heeft de publisher 14 dagen om de overeenkomst in oude/normale staat op te leveren.
 5. Bij het door de publisher opschorten van deze overeenkomst heeft Popi B.V. recht om het volledige bedrag terug te vorderen, voor alle nog lopende publicaties, welke eerder aan publisher is uitgekeerd.
 6. Popi B.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor nalatigheid van publishers welke op het platform Popi.nl staan.

Artikel 12 - Prijzen en Kosten

 1. Kosten en prijzen welke op de website worden getoont kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. Popi B.V. is niet verantwoordelijk voor fouten in de prijsstellingen.
 2. Betaling via Popi.nl zal altijd via een geldbedrag in euro’s plaatsvinden.
 3. Ontstane transactiekosten worden doorgerekend aan de adverteerder/koper.
 4. Popi B.V. heeft het recht om over de gesloten overeenkomsten een commissie te vragen. Dit zal automatisch berekend worden. Popi B.V. behoudt het recht om de hoogte van deze commissie te wijzigen.
 5. Prijzen zullen exclusief btw getoont worden. Op onze diensten en producten zal 21% aan btw gerekend worden.

Artikel 13 - Betaling

 1. De publishers/verkopers ontvangen een vergoeding voor de geleverde diensten. De betalingen zullen automatisch maandelijks middels een creditnota worden gefactureerd. Bedragen worden uitbetaald op het bij ons bekende publisher IBAN.

Begin met linkbuilding, meld je nu aan op ons platform

Popi is een linkbuilding platform voor SEO-marketeers en ondernemers die de posities van hun website willen verbeteren.

Meld je aan voor meer info